НОВИ СЛОЈ ГРАДСКОГ ИДЕНТИТЕТА – Предавање професора Лојанице

Град Ужице у сарадњи са ЈП Ужице Развој 9.10.2017. године и професором Владимиром Лојаницом-, архитектом организовао презентацију :

НОВИ СЛОЈ ГРАДСКОГ ИДЕНТИТЕТА МОДЕЛАЦИЈА И РЕМОДЕЛАЦИЈА ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА

Централна градска зона у Ужицу је културни, комерцијални, услужни центар града. Да би се омогућило планирање и реализација оптималног и целовитог урбаног развоја,неопходно је приступити изради анализе и оцене постојећег стања на основу којих се дефинишу приоритетне активности.

Презентација која је реализована у сарадњи са професором Владимиром Лојаницом архитектом, имала је за циљ да укаже на неопходност целовитог планирања и активирања јавних простора у функцији успостављања мреже јавних простора и садржаја који би представљали тежиште културног и туристичког развоја Града Ужица.

Темом НОВИ СЛОЈ ГРАДСКОГ ИДЕНТИТЕТА-МОДЕЛАЦИЈА И РЕМОДЕЛАЦИЈА ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА дате су одреднице умрежавању културних и рекреативно- туристичких капацитета, дајући карактер Граду као једној од значајних тачака на туристичкој мапи Србије

Повезане Вести

Прочитај све вести