Реализација пројекта спуштање нивелете пута надвожњака у км 156+530 пруге Београд – државна граница у Севојну

Пројекат је израдио Биро за пројектовање „Вали пројект“ Ужице, чији је инвеститор „Ужице развој“ Ужице и СТР „Агропромет“ Ужице.

Предметни Пројекат спуштања нивелете пута подвожњака  у км 156+530 пруге Београд –  државна граница у Севојну, прегледала је Комисија „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. за верификацију предметног Пројекта, формирана Решењем Директора Сектора за развој и инвестиције број 16/17-1198/1 од 09.06.2017. године и утврдила да је предметни Пројекат израђен у складу са техничким условима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 1/2017-2722 од 11.05.2017. године.

 

Радове изводи ЈКП „Нискоградња“ Ужице. Вредност радова је око 3 000 000 динара. Овим радовима ће се омогућити пролаз возилима већег габарита према закону о саобраћају. Рујевац, Поточање, Крвавци, Потпећ и Злакуса ће добити бољу комуникацију и могућност развијања пољoпривреде и привреде.

 

Повезане Вести

Прочитај све вести