Нови сјај ОШ „Стари град“ ИО Турица у 2018. години

У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, Град Ужице и ЈП “Ужице развој“ узели су учешће у Програму обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини са пројектом Реконструкције објекта Основне школе “Стари град“ у Турици.

Закључком Владе, усвојен је извештај Радне групе којим је одбрен списак објеката јавне намене које ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима међу којима је и пројекат Реконструкције објекта Основне школе “Стари град“ у Турици коју је израдило ЈП “Ужице развој“.

У оквиру реконструкције постојећег објекта предвиђене су интервенције у начину грејања (замена енергента и опреме), замени столарије, реконструкцији санитарних чворова као и измени функционалног распореда одређених просторија, замени подова, кровног покривача и кровне конструкције, израда вентилисане фасаде. У оквиру партера вршиће се измена уградња улазних капија у школско двориште и реконструкција дела постојеће ограде као и подова улазних лођа и спољњег степеништа неклизајућим керамичким плочицама. У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности, планирана је рампа за улаз ученика.
Пројектована вредност објекта је 56 815 181,55динара без ПДВ

Повезане Вести

Прочитај све вести