ГОДИНУ ДАНА УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

Трансформацијом ЈП „Дирекција за изградњу“, 26.децембра 2016.године формирано је ЈП “Ужице развој“ које слави прву годишњицу свог постојања.
У складу са делатностима од општег интереса које су поверене предузећу, у 2017.години реализоване су бројне активности, а међу назначајнијим пројектима од интереса Града, у чијој реализацији је учествовало предузеће, издвајају се:

Завршетак радова и отварање дечијег вртића на Пори

Представник предузећа је именован од стране Града за сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и координисање послова за завршетак радова на партерном уређењу вртића. Такође, предузеће је учествовало у активностима на прибављању употребне дозволе за објекат и припреми тендерске документације за набавку играчака, набавку и израду намештаја, и вршило надзор над опремањем објекта.

Реконструкција постројења за пречишћавање воде „Петар Антонијевић“ на Церовића брду (I фаза)

Два представника предузећа су вршила стручни надзор за радове на реконструкцији и доградњи постројења, и то за грађевинске и машинске радове.Такође, предузеће је учествовало у припреми тендерске документације за целокупан пројекат.

Друга фаза изградње Студентског дома у Крчагову и завршетак изградње објекта

Представник предузећа је вршио надзор над извођењем машинских радова.
У области путне инфраструктуре, у 2017.години, најзначајнија је реализација следећих пројеката:

 1.  Рехабилитација Ложионичког моста
  ЈП „Ужице развој“ је вршило координацију активности са Извођачем радова и јавно-комуналним предузећима Града на реализацији пројекта, који се односио на измештање постојеће и постављање нове инфраструктуре.
 2.  Изградња прве кружне раскрснице у Граду
  Предузеће је вршило координацију над извођењем дела пројекта – измештањем постојеће инфраструктуре (канализација, вода, струја) и изградњом нове.Такође, учествовало је и у изради пројекта привремене саобраћајне сигнализације и постављања исте (у I фази изградње кружне раскрснице).
 3. Реконструкција подвожњака у Севојну
  Предузеће је вршило координацију реализације пројекта, учествовало у изради пројекта спуштања нивелете пута подвожњака и вршило надзор над извођењем радова.
 4. Атарски путеви
  Као и претходне три године, и у 2017.г. је настављена сарадња са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, на ревитализацији атарских путева. У предузећу су урађени елаборати за ревитализацију 29 путних праваца (око 15 km), у 16 месних заједница.Предузеће је вршило и надзор над извођењем радова, који су завршени у новембру месецу.

У 2017.години, предузеће је водило послове, од израде пројектне документације па до извођења радова, на изградњи/реконструкцији дечијих игралишта на Белој Земљи, Царини (у Ул. Радована Драговића), Алексића мосту. Такође, предузеће је дало значајан допринос реализацији пројекта реконструкције дечијег игралишта на Градској плажи и опремања првог Инклузивног игралишта у граду (израда идејног решења, надзор над извођењем радова).

 

Израда планске и пројектно-техничке документације

У области израде планске документације, протекле године су се одвијале активности на изради: Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ II фаза, Плана детаљне регулације „Слободна зона Ужице“ у Севојну и Плана детаљне регулације за локацију хотела „Турист“ на Градској плажи у Ужицу (у првој половини 2018.године планиран је завршетак израде и усвајање планова).
Радећи на разради усвојене планске документације у протеклој години урађени су и потврђени следећи урбанистичко-технички документи:
– Урбанистички пројекат реконструкције и изградње објеката пијаце „Липа“ у Ужицу, Град Ужице
– Пројекат парцелације и Урбанистички пројекат за изградњу храма Српске православне цркве у Крчагову
Надзором на изградњи храма Српске православне цркве у Крчагову дат је допринос на реализацији овог пројекта.
У протеклом периоду у предузећу је урађена пројектно-техничка документација, којом је Град Ужице конкурисао за прибављање финансијских средстава за реализацију пројеката код надлежних Министарстава и других институција.
– У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, Град Ужице и ЈП “Ужице развој“ узели су учешће у Програму обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини са пројектом Реконструкције објекта Основне школе “Стари град“ у Турици. Закључком Владе, усвојен је извештај Радне групе којим је одобрен списак објеката јавне намене, које ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима међу којима је и пројекат реконструкције школе.
– Идејни пројекат замене столарије на згради спомен дома на Кадињачи
– Идејни пројекат реконструкције, замене столарије и фасаде на згради скупштине града
– Идејни пројекат реконструкције порте у Севојну
– Пројекат санације Улице Бањичке у Ужицу
– Идејни пројекат реконструкције тротоара у улици Димитрија Туцовића бр.57-87 у Ужицу “Блок Ц“ – Робна кућа Београд
– Идејни пројекат реконструкције партера испред скупштине града – урбана опрема и дендролошки материјал
– Идејни пројекат реконструкције тротоара у Ул. Д.Туцовића – потез Блок „Ц“
– Пројекат реконструкције Улице 1300 каплара и дела Улице Кнеза Лазара

У току је завршетак израде пројеката :
– Пројекат приступне саобраћајнице ка комплексу храма Српске православне цркве у Крчагову са потребним паркинг простором
– Идејни пројекат и пројекат реконструкције командно наставног објекта у оквиру некадашње касарне у Крчагову
– Идејни пројекат партерног уређења и објекта у Стапарској бањи
– Пројекат изведеног објекта Студентског центра у Касарни

У оквиру активности на доношењу Одлука на нивоу Града (како о доношењу планске документације у сарадњи са Управом за урбанизам) и Одлуке о суфинансирању обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на подручју Града, дат је предлог Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији Града као предлог израде Урбаног мобилијара на територији Града.

Делатности које се реализују у сарадњи са Градском управом за урбанизам су и надлежним јавним предузећима су Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на нивоу града као и Програм постављања комуналног отпада на територији Града.

 

Повезане Вести

Прочитај све вести