Основни подаци

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице основано је и послује ради трајног пружања:

 

– услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица, као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза,

 

– управљања јавним путевима, у смислу вршења јавних овлашћења: заштита јавног пута, вршење функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; организовању и обављању стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; означавањем јавног пута и вођења евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве,

 

– архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзора над изградњом грађевина чији је инвеститор Град Ужице,

 

– прикупљања података потребних за израду и утврђивање стамбене политике Града Ужица и активно учествовање у изради Стамбене стратегије града Ужица,

 

– израде програма за реализацију стамбене политике дефинисане Стамбеном стратегијом града Ужица,

 

– управљања пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине,

 

– управљања изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговарање продаје тих станова,

 

– израде програма за реализацију стамбене политике на нивоу града Ужица,

 

– управљања у вези са коришћењем и одржавањем станова који се издају у закуп (наплата закупнине, отплата кредита према зајмодавцима, организовање послова одржавања станова, и друго),

 

– обављања послова који се односе на избор станова за социјално становање, уговарања закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Града Ужица,

 

– развој нових програма финансирања социјалног становања и подстицање партнерског односа између јавног и приватног сектора у области социјалног становања,

 

– обављање и других послова у области становања од значаја за град Ужице, у складу са законом и одлуком оснивача.

 

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919 Web : www.uerazvoj.uzice.rs E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Повезане Вести

Прочитај све вести