Извештаји

Извештај о степену усклађености ЈП „Ужице развој“ Ужице за период од 01.01.2021.-31.03.2021.год.
Извештај о пословању ЈП „Ужице развој“ за 2020.год.
Извештај о пословању ЈП „Ужице развој“за 2019.год.
Извештај жирија – Конкурс за израду урбанистичког решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу(на месту бившег моста Краља Александра)
Извештај о степену усклађених планираних и реализованих активности из програма  пословања ЈП „Ужице развој“ за период од 01.01.2018. до 31.09.2018.
Извештај о степену усклађених планираних и реализованих активности из програма  пословања ЈП „Ужице развој“ за период од 01.01.2018. до 30.06.2018.
Извештај о степену усклађених планираних и реализованих активности из програма  пословања ЈП „Ужице развој“ за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.
Извештај о пословању за 2017. гoдину
Финансијски извештај од 01.01. до 30.09.2017. године ЈП – „Ужице развој“ Ужице

 

Повезане Вести

Прочитај све вести