ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ 20 СТАНОВА У МАРТУ 2018

Дана 16 01.2017.год. одржан је састанка на локацији будућег објеката и у просторијама ЈП Ужице Развој везан за почетак реализације пројекта :Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији . Јединица за имплементацију пројекта.

Талас 4 Вишепородични стамбени објекат у Севојну ( 20 стамбених јединица ).

На састанку су присуствовали поред представника града и представници извођача

г-дин Милован Ковачевић(КЕЈ Ваљево), г-дин Саша Поповић (представник надзора), г-дин Милан Гајић (координатор и надзор) и г-дин Саша Скенџић (ЈУП).

Тема састанка је било решавање евентуалних проблема инфраструктурних прикључака зграде у Севојну и утврђивање термина почетка радова.

У разговору су донети закључци и обавезе које је неопходно урадити да би радови почели у предвиђеном року.

1.ЈП Ужице развој ће, на основу решења града, поднети путем обједињене процедуре захтев за градилишни прикључак за водовод, а извођач ће на основу услова изградити шахту чиме ће се створити услови за прикључак.

2.Градилишни прикључак за електро инсталације је изведен. На градилишту се налази разводни ормар. Уколико се у току извођења радова појави проблем везан за постојећи кабал који води од трафо станице до суседне зграде, град Ужице извршиће измештање кабла.Постоје услови за прикључење нове зграде (Град Ужице ће финансирати радове).

3. ЈКП Градска топлана ће вршити надзор над радовима везаним за изградњу топловода према техничким условима и пројекту.

4. У наредних седам дана Савет за саобраћај донеће одлуку везану за обезбеђивање потребног простора за извођење радова, укидањем привременог постојећег паркинга. У току извођење радова у зависности од потреба извођача прошириваће се простор неопходан за извођење радова (паркинг преко пута градилишта, као и део Улице Мајке Јевросиме)

Реализација пројекта је требала да крене у току прошле године , али због допуне пројекта од стране Инвеститора и неопходности изградње шипова пролонгиран је почетак радова за ову годину.

Све обавезе које је град преузео је испунио у току реализације овог пројекта.

Очекује се да радови крену уколико временски услови дозволе најкасније до марта 2018.год.

Извођач радова је : Кеј Ваљево

Вредност радова : 409.849 €, НСП 870м2, БСП 1269 м2

Руководилац изградње : AMG strukture

Повезане Вести

Прочитај све вести