У току израда Плана детаљне регулације „СЛОБОДНА ЗОНА УЖИЦЕ“ У СЕВОЈНУ.

У оквиру посете министарке Зоране Михајловић Севојну, презентован је предлог саобраћајног решење у оквиру Плана детаљне регулације „СЛОБОДНА ЗОНА УЖИЦЕ“ У СЕВОЈНУ.

 

За потребе израде нацрта Плана детаљне регулације „СЛОБОДНА ЗОНА УЖИЦЕ“ У СЕВОЈНУ је израђен предлог планског решења дела саобраћајне мреже у гравитационом подручју државног пута IБ реда бр. 23, деоница Пожега – Ужице, са назначеним стационажама државног пута.

 

Предложено идејно решење предвиђа формирање кружних токова на траси државног пута, на месту постојећих прикључака локалне путне мреже (површинске раскрснице ниског нивоа саобраћајне услуге; неповољних функционално-просторних карактеристика нарушених непланском градњом прилазних путева објектима пословања и становања; израженог саобраћајног оптерећења примарних праваца), са обостраним сервисним саобраћајницама у функцији уређених саобраћајних прилаза/излаза производним комплексима „Ваљаоница бакра“ а.д. Севојно, „Импол Севал“ а.д. Севојно, „Мејуг“, компанија „ATLAS“, предузеће „Copper-com“ д.o.o., и тренутно неприступачним, насељима Градске општине Севојно на десној обали реке Ђетиње (насеље Рујевац са 80 домаћинстава).

Битно је нагласити да овакав концепт предлаже решавање дугогодишњег проблема неуређених прикључака локалне путне мреже и безбедно одвијање саобраћаја државним путем, као и формирање безбедног пешачког коридора – подземне/надземне пасареле у зони државног пута, без негативних утицаја друмског саобраћаја. Планским решењем, у зони сервисних саобраћајница, предвиђена је изградња уређених површина намењених стационарном саобраћају путничких и теретних возила, чиме би се елиминисао негативан утицај појаве непрописног паркирања уз коловоз државног пута.

[pdf-embedder url=“http://www.uerazvoj.uzice.rs/wp-content/uploads/2018/02/PDR-Slobodna-zona-sa-obe-raskrsnice.pdf“ title=“PDR Slobodna zona- sa obe raskrsnice“]

[pdf-embedder url=“http://www.uerazvoj.uzice.rs/wp-content/uploads/2018/02/IZVOD-IZ-PGR-planirana-namena-2500.pdf“ title=“IZVOD IZ PGR-planirana namena 2500″]

Повезане Вести

Прочитај све вести