Отварање понуда 2. марта за постројење ППВ „Петар Антонијевић“ на Церовић Брду у Ужицу- II фаза

У оквиру Пројекта реконструкције и доградње постројења за прераду воде Петар Антонијевић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре расписало је Јавну набавку у отвореном поступку, број 1/2018 – Пројекат реконструкције и доградње ППВ „Петар Антонијевић“ на Церовић Брду у Ужицу- II фаза (радови на изградњи постројења за прераду пијаће воде).

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 02.03.2018. године, са почетком у 12,30 часова, на адреси наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, Београд, Свечана сала, други спрат. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Ужице Развој ће као и у првој фази узети учешће у реализацији овог пројекта и делегирати представника за надзор над извођењем радова.

Повезане Вести

Прочитај све вести