РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У СЕВОЈНУ (10 стамбених јединица )

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – МЕЂУНАРОДНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. Обавештавамо сва заинтересована лица да у поступку набавке радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, могу преузети Обавештење о покретању јавне набавке на следећој адреси: http://www.piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=233

 

Наручилац у поступку набавке је имплементациони партнер на пројекту Програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

 

Средства за набавку су обезбеђена из донаторских средстава, којима управља Банка за Развој Савета Европе.

 

Програм и финансирање: Програм: Заједнички регионални програм о трајним решењима за избеглице и расељена лица Regional Housing Programme – RHP/Program стамбеног збрињавања у Републици Србији).

 

Финансирање: Оквирни споразум о Регионалном програму стамбеног збрињавања закључен између Банке за развој савета Европе и Републике Србије од 25. октобра 2013. године и Уговор о донацији закључен између Банке за развој савета Европе и Републике Србије у вези са реализацијом петог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања од 14.08.2015. године.

 

У споразуму о имплементацији Програма о стамбеном збрињавању у Србији, изградња вишестамбених објеката предвиђена је као један од модалитета (А1: Вишестамбени објекти) који ће бити спроведен у више имплементационих фаза. Поменути модалитет стамбеног збрињавања дефинисан је као укупно збрињавање у објектима на новим локацијама и односи се на избеглице које се желе интегрисати у локалне заједнице као корисници.

 

Обим овог пројекта подразумева изградњу стамбених зграда социјалног становања у следећим општинама: Ваљево – 20 стамбених јединица, Ужице – 10 стамбених јединица, Чајетина 12 стамбених јединица, Нови Пазар – 20 стамбених јединица, Кикинда – 16 стамбених јединица, Бачки Петровац – 3 стамбених јединица, Бачка Паланка – 16 стамбених јединица, Ириг – 12 стамбених јединица, Сремски Карловци – 16 стамбених јединица, Панчево – 8 стамбених јединица.

 

Крајњи рок за достављање понуда је: 16.04.2018. године, до 10:00.

 

Отварање понуда одржаће се 16.04.2018. године у 12:30, у просторијама ,,Јединице за управлјање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:Јун 2018. године.

 

Позивају се све заинтересоване фирме које имају услове да узму учешће у тендерском поступку.

 

Повезане Вести

Прочитај све вести