Град Ужице је добило 8.500.000 за адаптацију старе школе „Алекаса Дејовић „ у Севојну“/ Ужице развој урадило пројектну документацију

Град Ужице од Министарства државне управе и локалне самоуправе је добила 8.5 милиона динара који ће бити намењени за адаптацију старе школе „Алекаса Дејовић „ у Севојну“. Тендер ће бити расписан у наредном периоду и очекује се да се реконструкција овог објекта заврћи до крааја године.

Укупна вредност радова је око 15.500.000 дин. Тендер се очекује у наредном периоду.

Будући објекат ће у дговору са школом и општином Севојно имати : музејске поставке, галеријски и изложбени простор, радионице, књижевне и музичке и друге културне садржаје.

 

Функционалну организацију приземља чине мултифункцијски простор, изложбени простор као и део канцеларијског простора.Простор у ходнику такође има вишеструку примену – изложбени, галеријски простор.

Извршиће се комплетно следећи радови :

– Интервенцијама у постојећим просторијама, рушењем појединих конструктивних елемената објекта и уградњом нове опреме, формира се простор који је у функционалном смислу прилагођен планираној намени.

– Реконструкцијом се предиђа санација подних површина израдом изравнавајућег слоја у поду и израдом новог изравнавајућег слоја, постављањем керамичких плочица у свим санитарним просторијама као и гранитне керамике у ходницима а како би се задржала аутентичност објекта, у изложбеном и мултифункцијском простору биће постављен бродски под.

– Предвиђено је уклањање постојеће плафонске конструкције због дотрајалости уграђених елемената и лоших техничких карактеристика. На постојеће кровне решетке, фиксира се роштиљ – потконструкција на коју се каче ватроотпорне гипскартонске плоче, које након глетовања и бојења акрилном бојом формирају плафонску конструкцију.

– Пројектом је предвиђено уклањање свих прозора, унутрашњих и спољних врата- дато у шеми столарије. Предвиђена је дрвена столарија по угледу на постојећу, застакљена термоизолационим нискоемисионим стаклом.

 

– Пројектом је предвиђена бојена фасада.

– Предвиђене су нове електро , машинске и хидротехничке инсталације.

Пројект је добио услове услове Завода за заштиту споменика културе Краљево које дозвољене санацију постојећег објекта.

Пројекат је израдио Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој“ – Ужице

Повезане Вести

Прочитај све вести