У току реконструкција Улице Вуколе Дабића

Од понедељка 04. јуна ЈКП Градска топлана је отпочела радове на реконструкцији топловода у Улици Вуколе Дабића од раскрснице са Обилићевом ка Омладинској. Реконструкција се изводи у две фазе: до раскрснице са Петра Ћеловића и од раскрснице са Петра Ћеловића до објекта на броју 21 пре хотела Златибор. За време извођења радова Улица Вуколе Дабића је затворена за саобраћај моторних возила такође по фазама.

 

Директор ЈП „Градска топлана“ Зоран Шибалић је рекао да је планом и програмом за 2018. годину предвиђено 55 милиона динара инвестиција у које улази ремонт котлова у блоку Златибор и Липа као и замена топловода у дужини од 1200м. „Једна од деоница предвиђених планом за реконструкцију је и у Улици Вуколе Дабића где мењамо око 300м топловода, а након тога радићемо на котларници у Југ Богдановој улици чије је затварање у плану, због немогућности конверзије на гас, затим прелазимо на изградњу топловода у Севојну у дужини од око 450м и конверзију котларнице на Росуљама где је при крају грађевински део радова, преостаје још машински део“- рекао је Шибалић.

„Након завршетка радова на топловоду, ЈКП Нискоградња приступиће реконструкцији коловоза, у дужини око 200м. Уз комплетну замену асфалтног застора у улици, постављање нових ивичњака и сређивање тротоара због учесталих проблема са кишном канализацијом у овој улици радиће се и додатни сливници и шахте“, рекао је Никола Максимовић директор ЈП „Ужице развој“ и додао да је у склопу реконструкције планирана и замена постојећег потпорног зида на који се улица наслања, као и замена хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.

 

Вредност грађевинског дела радова је око 3 милиона динара а предвиђени рок за завршетак свих послова је педесет дана.

ЈП „Ужице развој“ вршило је надозор.

Повезане Вести

Прочитај све вести