Реконструкција крова Градске куће

Предмет овог уговора је замена црепа на крову Градске куће – површине 2432 м², што подразумева демантажу старог и постављање и уградњу новог црепа, а све према Понуди извођача.

 

Вредност радова износи 9.000.000 дин. Привредна комора финасира са 6.000.000 дин а Град 3.000.000 дин.

 

Извођач : Грађевинско, производно, прометно и услужно предузеће „ТЕМЕЉ“ д.о.о, Бајина Башта.

 

Гарантни рок за иведене радове И угарђен материал 10 година.

 

Рок за извођење грађевинских радова је 25 (двадесетпет) календарских дана од дана потписивања уговора.

 

Пројектну документацију урадило је ЈП Ужице Развој . Ужице Развој ће бити надзор над извођењем радова.

 

Радови ће се поред редовног радног времена, изводити и ван радног времена, викендима и делимично током ноћи због тога што су објекти у центру града и због специфичности услова саобраћаја који се одвија на наведеној локацији.

 

Извођач је дужан да прибави све евентуално потребне сагласности и дозволе од надлежних служби, те да обезбеди адекватну ХТЗ заштиту градилишта.

 

Извођач је дужан да током демонтаже и монтаже обезбеди безбедну комуникацију пешака јавним површинама, ограђивањем градилишта и упозорењима којим токовима да се обавља пешачки саобраћај у зависности од зоне на којој се изводе радови, а ти се радови неће посебно плаћати већ су укалкулисани у уговорену цену.

 

Радове обухватају :

  •  Демонтажа црепа И одвоз на депонију
  • Демонтажа летве и даске
  •  Постављање паропропусне водонепропусне фолије
  • Набавка и постављање црепа

 

Градска кућа у овом габариту и спратности грађена је од 1922-1927 а у периоду 1956-1957 дограђен један спрат

Повезане Вести

Прочитај све вести