Завршени радови на путној инфраструктири у месној заједници Никојевићи / Пут за Поњавиће/

У току 2018 год. уложено је око 10.000.000 динара ѕа реконструкцију путне инфарстурктуре у Месној заједници Никојевићи.

Кроз два уговора из 2017 и 2018 год за удруживање изводе се 4 путна правца (2.500 м2) ; путни правци : Поњавића гробље –Цицварићи 200метара ,Весова врба –Пландиште 195 метара ,пут за Горње Поњавиће 480 метара и путни правац Понор-Терзићи 100метара. Радови су финснсирани из средстава Града и учешћа грађана у износу од 33 %.

Део средстава уложено је у санацију и реконструкцију путног правца од Калдрме до центра Никојевића / санација главног пута до центар -3.500 м2 асфалта/.

Јовиша Поњавић је истакао да овај пут значи доста за њихов засеок, пошто се они баве пољупривредом и омогућиће им бољу комуникацију са главним путем и безбеднију испоруку пољупривредних производа. Њихово домаћинство се бави сточарством.

Извођач радова ЈКП Нискоградња. Надзор иприпрема техниче документације ЈП Ужице развој.

Повезане Вести

Прочитај све вести