Радови у Месној заједници Росуље

У предходном периоду доста се послова по питању асфалтирања урадило у сеоским месним заједницама. Повољне временске прилике омогућавају да се заврше и планирани послови у пет градских месних заједница када је у питању асфалтирање путних праваца.

Ове године опредељена средства у износу од 3.000.000 динара утрошена су на асфалирање путних праваца и испоруку бетона. 1.500.000 динара је обезбеђено за испоруку бетона на основу захтева грађања за израдњу потпорних зидова. Урађена су два путна правца : Крак улице Милоша Божановића ка броју 94 у дужини 100 метара и крак улице Пора у дужини 170 метара. Вредност ових радова је око 1.500.000 дин.

Радови су финснсирани из средстава Града и учешћа грађана у износу од 33 %.

Извођач радова ЈКП „Нискоградња“. Надзор и припрема техниче документације ЈП „Ужице развој“.

Повезане Вести

Прочитај све вести