Инвестиција Првог Партизана на Белој Земљи , ЈП “Ужице развој“ израдило плански документ

Реализацији како пројектне документације за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос кат. парецеле 743/1 КО Љубање, приступило се након израде планске документације Плана детаљне регулације “Први партизан“ Ужице-Бела Земља-Љубање, којим су створени услови за измештање производње из подземног објекта и индустријске зоне Крчагово, односно изградња фабрике за комплетирање и паковање муниције са свим пратећим садржајима, као објекта од значаја за одбрану земље.

 

Реализацијом овога Плана су обезбеђени просторни услови за несметано функционисање објекта од посебног значаја за одбрану земље, модернизација проузводње/садржаја у циљу постизања високих стандарда и адекватна безбедносна сигурност окружења и фабричког комплекса, заштита животне среднине, стварање услова за безбеднији и хуманији рад и адекватну заштиту на раду.

 

Израда оваквог Планског документа, за фирму је био изазов, обзиром на његову специфичност како у конфигурацији терена како и у коришћеној Законској тако и у техничкој регулативи у области војне индустрије, као и усаглашености Планске документације свих нивоа планирања.

 

У оквиру ЈП “Ужице развој“ тренутно је у изради:

  • План детаљне регулације за Улицу Страхињића бана ,
  • ПДР “Слободна зона Ужице“ у Севојну,
  • ПДР за локацију хотела “Турист“ на Градској плажи у Ужицу,
  • План генералне регулације „Ужице централни део“ II фаза (Забучје)
  • ПДР “Јеловогорска“
  • ПДР гробље на Доварју
  • ПДР “Стари град“

Повезане Вести

Прочитај све вести