ЈП Ужице Развој улази у трећу годину постојања. Пројекти, планови, путеви

ЈП Ужице Развој улази у трећу годину постојања. Као правни наследник Дирекције за изградњу наставља да ради за потребе града , интерес града и квалитетнији живот наших суграђана. Потребе и проблеми  грађана увек су на првом месту. Покушавамо да изађемо у сусрет свим потребама и захтевима суграђана. Сваки квадрат асфалта , сваки пројекат и сваки превезени грађанин који је задовољан нашом услугом је и наш успех.

            Јавно предузеће  „Ужице развој“ Ужице основано је и послује ради трајног пружања:

– услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица,

– управљања јавним путевима

– архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзора над изградњом грађевина чији је инвеститор Град Ужице

На последњој скупштини дана 26.12.2018. усвојен је План и програм рада за 2019 годину.

Планирани приходи за 2019 год износе 52.717.647,00 дин . Укупан број запослених је 28.

 

 

            САОБРАЋАЈ :

            Уколико се систем јавног масовног превоза посматра из угла оствареног прихода у 2018. год. може се констатовати да постоји континуиран раст у односу на приход који је остварен, парцијално на месечном нивоу у 2017. години.

Овај податак нам говори да се у систему пајављују нови корисници, а као главни разлози може се рећи да су то:

 1. Изузетно повољан тарифни систем, 50 динара цена карте у Зони 1, и 30 динара на релацији Алексица мост – Болница. Мислимо да не постоји град у Републици Србији са овако ниским ценама у систему јавног градског превоза.
 2. Тачност и редовност превозника као основна карактеристика (најбитнија) квалитета пружања транспортне услуге превозника фирме Бецејпревоз.

            Надамо се да ће се тренд раста броја путника и остврареног прихода наставити и у 2019. години.

            ПУТЕВИ :

У 2019 год. планирана је реконструкција следећих Улица :

            – Реконструкција Карађорђеве Улице

            – Реконструкција Улице Хероја Јерковића

            – Реконструкција Бањичке Улице

            – Реконструкција Улице Ива Андрића

            – Реконструкција Југ Богданове Улице

            – Реконструкција Улице Душана Поповића

            – Реконструкција Дела Улице Теразије

            – Реконструција Дела Улице Радничког Батаљона          

            – Реконструкција Ратарске Улице 

            – Реконструкција улица Хероја Дејовића  и Алесандра Вучковића  у Севојну

            ПЛАНОВИ :

Планирана је израда следећих планских документа :

 • План генералне регулације „Ужице централни део“ II фаза
 • План генералне регулације за преостали део Просторне целине „Ужице“ 
 • Измена и допуна Плана генералне регулације “Турица“ и Измена и допуна Плана генералне регулације “Царина“ 
 • План детаљне регулације „Јеловогорска улица“
 • ПДР “Слободна зона Ужице“ у Севојну
 • План детаљне регулације „Стари град“

Послови на изради Плана започети су крајем 2018.године. Град Ужице је добио донацију у износу 15.000 за пројекат Пројекат EU Pro. ЈП“ Ужице развој“  је потписало Уговор на износ  2.751.000. за израду плана.

 • План детаљне регулације за Улицу Страхињића бана
 • План детаљне регулације за градско гробље „Доварје“
 • План детаљне регулације тунела на Кадињачи
 • Урбанистички пројекат кружне раскрснице код музеја

 ПРОГРАМИ и ПРОЈЕКТИ :

У наредном периоду наставиће се реализација текућих  активности:

-Израда годишњег Програма обнове фасада града Ужица,

-Израда Плана реконструкције и постављања аутобуских стајалишта на подручју града, на релацији Дубоки поток-Севојно, односно реконструкција и изградња савремених надстрешница,

-Учешће у изради студија и програма за потребе планова од стратешког значаја за Град (ПП града Ужица и ГУП-а),

-Израда урбанистичко техничких докумената за потребе оснивача и тржиште,

-Учешће у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката као пројеката од регионалног и локалног значаја,

            У складу са започетом сарадњом Града Ужица са архитектом Владимиром Лојаницом на пројекту  “Нови слој идентитета града Ужица“-  Пројекти амбијенталног уређења града у наредном периоду наставиће се активности на разради идејних решења и изради техничке документације и реконструкције следећих локалитета:

– урбанистичке целине Малог парка, реконструкација и освежавање Малог парка  са увођењем водених површина и уређењем тротоара испред чесме Лав.

– израда пројекта уређења тротоара преко пута Општине са уређењем простора испод колонада и „Влајковим“ тргом. Идејног концепта архитектуре и пројекта за извођење за:

            ‐ Уређење тротоара прекопута Општине (поплочање, распоред мобилијара…)

            ‐ Уређење простора испод колонада (поплочање, фасаде, плафони, мобилијар…)

            ‐ Уређење „Влајаковог трга“ (поплочање, распоред мобилијара, зеленило)

Израда Пројекта за извођење (ПЗИ) за:

‐ Рекреативни мост на основу усвојеног концептуалног решења / Мост код Нове пекаре/

– Пројекта уређења продора и увођења воде на главном тргу – „Трг партизана“

Израда идејног концепта архитектуре и пројекта за извођење (ПЗИ) за:

‐ Уређење продора на тргу (поплочање, распоред мобилијара…)

‐ Уређење простора испод колонада‐продора (поплочање, фасаде, плафони, мобилијар…)

‐ Увођење воде на главном тргу

За потребе Града Ужица планирана је израда и разрада и следеће документације:

-Реконструкција дечијег игралишта на плажи за коју је ЈП “Ужице развој“ израдило Идејно решење,

-Израда урбанистичке и техничке документације за јавне паркинге и подземне гараже,

-Израда техничке документације и реконструкција пешачких комуникација у централној градској зони,

-Израда техничке документације и реконструкција парка у оквиру Касарне у Крчагову.

У складу са приоритетима и потребама Града,  ЈП “Ужице развој“ ће учествовати у изради или бити носилац израде претходно наведене документације. 

ЈП “Ужице развој“ ће у наредном периоду учествовати и у изради техничке документације за реконструкцију и изградњу дечијих игралишта на територији Града.

Остали пројекти који ће пратити ЈП “Ужице Развој“ :

– Завршетак спотске дворане (партерно уређење)

– Реализацију Start up центра у Касарни као и реконструкцију објекта у Касарни

– Реализацију пројеката енергетске ефикасности

– Завршетак школе у Турици

– Реализација Археолошког парка у Стапарској бањи

– Рализација Реконструкције Старе школе у Севојну са променом намене у објекат Културног центра

– Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (20+10) стамбених јединица.

 

У нову годину улазмо са новим визијама, пројектима, новим изазовима и жељом да омогућимо квалитетнији живот наших суграђана.

Повезане Вести

Прочитај све вести