ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНОГ МОСТА И РЕДИЗАЈН ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛСКО-ПЕШАЧКОГ МОСТА У УЖИЦУ (НА МЕСТУ БИВШЕГ МОСТА КРАЉА АЛЕКСАНДРА)

Завршен је конкур за израду урбанистичко- архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег моста. На конкурс су пристигла два рада. Стручна комисија се одлучила за решење које је представљено у прилогу.

Овим решењем испуњен је задатак у смислу интеракције унапређења инфраструктуре, комуникационих праваца, сагледивости и симболичности новог урбаног елемента у простору, дат је на један врло обликовно сведен, одлично избалансиран однос старог и новог и однос новопројектованог са непосредним окружењем.

Имајући у виду позицију моста у контексту ширег и ужег окружења, датој теми се приступило са аспекта сагледавања логичких токова у функционално-просторном контексту и представља израз тежње за логиком везе не само постојеће урабне матрице већ и дубљег симболичког односа обала.

У околностима постојећег стања, где је наметнута вертикална доминанта, као логичан одговор на дату тему је уклапање моста као елегантне структуре скулптуралног карактера. У духу савременог мостоградитељства, искристалисао се концепт визуелно “лаке“ конструкције која уједно постаје и заштитни знак овог “расплинутог“ простора.

У оквиру реализације дате теме искристалисале су се: “Симболика “улазне капије“ у град, као и светлосни снопови који су одраз у огледалу пилонима, симболизујући бесконачну вертикалу која се као мотив протеже кроз читаву концепцију решења и дају нови смисао првом контакту са градом.“

Осим декоративне улоге пилони у у конструктивном смислу, ослањањем на шетачку стазу испод моста носе и “део“ оптерећења топловода.На простору новоформиране бициклистичко/пешачке стазе, предложена је монтажно-демонтажна подконструкција како би приступ и ремон инсталација био неометан.

Усаглашеност у обиковању целина доприносе компактности простора са окружењем.

Ово идејно решење је основ за наставак пројектовања топловода и завршетак пројекта котларнице на Међају.

Повезане Вести

Прочитај све вести