Реконструкција објекта високог образовања са пратећим садржајима у Касарни.

Наручилац : Министраство Привреде

 

Инвеститор : Град Ужице

 

Извођач радова : Енерго – Сервис д.о.о. Београд

 

Вредност радова 49.104.045,96 дин (Обавеза Града 28.644.026,81) остало обавеза Министарства

 

Начин плаћања 25 % аванс. Рок извођења 130 дана. (Завршетак у септембру)

 

Пројектна документација : Ужице Развој

 

Објекат се налази у комплексу некадашње војне касарне у ужичком насељу Крчагово.

 

Предвиђено је : Замена комплетне спољашње и унутрашње браварије, замена комплетне унутрашње столарије, замен подова у канцеларијама, израда нових мокрих чворова, замана комплетних плафона, израда нове електро инсталације, изада нове мреже термотехничких инсталација са прикључком на котларницу.

Пројектом реконструкције, мења се намена објекта и део објекта се планира за јавне

намене (факултете, уметничке академије, високе и више школе, културу и сл.), а део објекта за пословање.

Задржавају се позиције мокрих чворова у приземљу и на спрату уз потпуну реконструкцију, и обезбеђује простор за санитарни чвор за особе са инвалидитетом. Део приземља објекта се прилагођава пословној намени, док се на спрату планира простор намењен одељењу факултета. Велика сала са бином на спрату се претвара у амфитеатар за 100 студената, а учионице и канцеларије у рачунарске учионице са 16 места и 17 рачунара. Уколико се укаже потреба за већим простором за потребе факултета, вишенаменска сала у приземљу може се користити као амфитеатар, а канцеларије као слушаонице, што је и крајњи циљ реконструкције овог објекта. Просторије за факултет могу се предбђвидети и само у приземљу.

 

Око објекта су, током 2016.г., изведена улица , водоводна , канализациона мрежа и кишна канализација. ( Уложена су средстав у износу око 45.000.000 дин).

 

Повезане Вести

Прочитај све вести