Градски првоз града Ужица доступан на Гугл мапи

Град Ужице је други град у Србији, после Ниша, који је у апликацији Google maps имплементирао своје линије система јавног превоза, тако да од петка 21.јуна активна је “live“ верзија на свих 7 градских линија.

Функционисање Google maps апликације за корисцење возила јавног масовног превоза:
Када се укуца адреса на коју корисник апликације треба да стигне, апликација прво дефинише најкраћи пут пешаћења од тренутне локације корисника до најближег стајалишта, затим приказује број линије коју крисник треба да користи за превоз и у које време наилази прво возило на то стајалиште, затим колико стајалишта корисник путује, на ком стајалишту излази, и на крају, који је најкраћи пут пешачења од стајалишта до крајње адресе која је наведена.

Такође корисник има опцију да планира своје путовање па тако је могуће навести жељено време доласка или кретања на жељену адресу и тако прецизно планирати своје путовање. На пример уколико имате за циљ да на одредиште стигнете у 10 часова ви то унесете у апликацији и она Вам каже када треба да кренете са своје локације како би стигли на одредиште у жељено време.

Такође у систему је имплементиран и тарифни систем на градским линијама тако да апликација даје информацију и о цени појединачне карте у возилима која се користе на тој дестинацији.

У наредном периоду ради се на имплементирању и свих приградских линија у систем.

У данашње време када велики број грађана има паметне телефоне, могућност коришћења Google maps олакшаће кретање кроз приказ детаљних информација за кориснике система јавног превоза.

Овај велики пројекат реализује се под покровитељством УНДП. За реализацију пројекта од стране УНДПа ангазован је експерт Андреја Глусчевић која је радила обуку запослених у ЈП “Ужице развој“ у одељењу за Јавни превоз.

У процесу имплементације линија јавног градског и приградског превоза на апликацији Google maps су градови Крагујевац и Суботица.

Повезане Вести

Прочитај све вести