Почетак изградње канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља

Почетак  изградње канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља озаваничено је данас на локацији Беле Земље.

Наручилац : Министарство привреде и Град Ужице

Извођач радова : МПП Јединство а.д. Севојно

Вредност радова : 48.312.949,90 дин ( Министарство 20.130.395,79 дин , Град 28.182.554,11 дин.) 

Финансије и рок : 25 % аванс, рок 90 календраских дана

Предвиђено је да се уради 1377 метара цевовода фекалне канализације и изради постројење за 800 ЕС. Израда 49 шахти комплет.

Насеље Чаир 1 и Чаир 2 обухваћени.

Ради се пројектна документација за наставк изградње постројења.

Природа и обим радова и основна обележја радова: претходни и геодетски радови, земљани радови, тесарски радови, монтажни радови, бетонски и армирачки радови и остали радови. Набавка и монтажа постројења.

Завршен је  тендер за израду пројектне докуемнтације за израду саобраћајнице у оквиру индустријске зоне   вредности 1.260.000 дин.

Повезане Вести

Прочитај све вести