II награда на Међунарном сајму урбанизма у Нишу

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која се одржава на Светски дан урбанизма и представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација. Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.

Ове године на Салону су своје радове излагали и наше колеге из Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Северне Македоније али и Кине и Африке, из Руанде а ЈП “Ужице развој“ је излагао два рада и то :

 • у категорији Планова детаљне регулације – ПДР “Стари Град“
 • у категорији Урбанистички пројекти и реализације- Идејно решење партерног уређења доње Стапарске бање

На 28. Међународном САЛОНУ УРБАНИЗМА  приказани  радови  из редовне продукције у следећим категоријама:

 • Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене
 • Просторни планови градова и општина
 • Генерални урбанистички планови и Планови генералне регулације
 • Планови детаљне регулације
 • Урбанистички пројекти и реализације
 • Конкурси
 • Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања
 • Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре
 • Дигиталне технике, дизајн  и продукција  у  архитектури  и урбанизму и архитектури; медијска презентација урбанизма и архитектуре
 • Публикације
 • Неостварени снови
 • Студентски радови

Квалитет освојене друге награде на Салону урбанизма огледа се и у томе да се наставља успешна традиција урбанистичког планирања коју овај Град препознаје и негује многобројним оствареним наградама у различитим категоријама. Треба поменути да је у претходном периоду Град Ужице освојио следеће награде:

 • За Просторни план Града Ужица – друга награда Салона урбанизма
 • За Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.г – трећа награда Салона урбанизма
 • За Стратегију интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужица – прва награда
 • За План детаљне регулације дела Омладинске улице у Ужицу – трећа награда
 •  

Град Ужице је поверио посао израде ПДР “Стари Град“, ЈП “Ужице развој“ који је захваљујући доброј организацији, ангажовању и подршци свих сектора и колега у оквиру предузећа на изради плана, изнео овај сложени посао.

У оквиру законске процедуре јавног оглашавања, велика пажња је посвећена учешћу наших суграђана на реализацији плана у смислу давања предлога и сугестија за интервенције у простору  како би тај простор задовољио потребе свих корисника.  

План је рађен у оквиру програма EU PRO који је финансиран од стране Европске уније а спроводи га канцеларија UNOPS-а у Републици Србији.

Парк „Стари град“, ГУП-ом града Ужица је опредељен као централни градски парк,са акцентом на средњевековно утврђење Ужички град и хидроцентралу „Под градом“као непокретна културна добра од великог значаја, има изванредан положај. Морфологија терена, културно-историјски контекст, изузетне визуре на град, релативна близина градског центра, опредељује овај простор за намену централног градског парка, који би пружао могућност свестране рекреације, одмора и забаве и био место одвијања одређених културних манифестација.

 

 

Планским решењима се омогућава валоризација положаја утврђења Ужички град, у циљу унапређења туристичке понуде града и повећања броја посетилаца.Планирана је изградња пешачког моста већег распона преко реке Ђетиње до утврђења Ужички град. Мост представља функционалну везу са утврђењем Ужички град и припадајућом амбијенталном целином,која ће омогућити пешачки приступ и визуелну промоцију, као и доступност планираним садржајима. Средство повезивања (мост) због свог положаја постајенова туристичка атракција по себи, видиковац, нови пункт.

 

 

Повезане Вести

Прочитај све вести