Опрема за постројење за пречишћавање отпадних вода стигла на локацију Беле Земље

21.03.2020. год на локацији постројења ППОВ Бела Земља стигла је опрема за пречишћавање отпадних вода.

Након стабилизације трена и подземних вода и  уз помоћ  дизалице кренуће се у монтажу опреме. Након тога и испитивање посторјења.

Урађена су два крака фекалне канализације.

Наручилац : Министарство привреде и Град Ужице

Извођач радова : МПП Јединство а.д. Севојно

Вредност радова : 48.312.949,90 дин ( Министарство 20.130.395,79 дин , Град 28.182.554,11 дин.) 

Финансије и рок : 25 % аванс, рок 90 календраских дана

Предвиђено је да се уради 1377 метара цевовода фекалне канализације и изради постројење за 800 ЕС

Природа и обим радова и основна обележја радова: претходни и геодетски радови, земљани радови, тесарски радови, монтажни радови, бетонски и армирачки радови и остали радови. Набавка и монтажа постројења.

Повезане Вести

Прочитај све вести