Од понедељка 4.маја креће јавни градски и приградски превоз на територији града Ужица

Обавештавају се грађани, корисници јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица, да ће oд понедељка 04.05.2020. године, бити активни поласци на линијама у систему јавног градског и приградског транспорта путника у режиму саобраћаја: “летњи режим – школски распуст“.

За организвање јавног градског и приградског превоза, Кризни штаб за сузбијање заразне блести COVID 19 донео је следеће инструкције у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести:

 1. Рад јавног градског и приградског превоза путника ће се организовати фазно, у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно на тај начин што ће се услуге јавног градског и приградског превоза пружати према следећим приоритетима:

–  прва фаза: запослена лица,

–  друга фаза: студенти и ђаци,

– тpeћa фаза: незапослени, туристи, остала лица (укључујући и пензионере млађе од 65 година),

–  четврта фаза: лица старија од 65 година.

 1. Возачи јавног превоза морају обавезно носити личну заштитну опрему (маску и рукавице) док управюају возилом.
 2. Остала службена лица која се налазе у возилу (редари, кондукгери и контролори) морају обавезно носити личну заштитну опрему (маску и рукавице, по могућности и заштитне визире).
 3. Возачка кабина мора бити одељена физичком баријером од путничког дела возила (пластична или друга погодна провидна преграда).
 4. Услуге јавног превоза могу користити само лица која носе личну заштитну опрему – маску и рукавице, тј. нeће бити дозвљен улаз путницима који на правилан начин не користе заштитну маску и рукавице.
 5. Улазак путника у возило је мoryћ само на једним вратима (предњим или задним), с тим што се возило мора видљиво обележити са спољашње и унутрашње стране на којим вратима је улаз, а на којим излаз путника из возила.
 6. У унутрашњости возила мора бити јасно обележен правац кретања путника (од улаза ка излазу).
 7. На улазним вратима возила мора стајати један запослени код превозника (редар) који ће водити рачуна да ли путници улазе правилно носећи личну заштитну опрему, давати упутства о понашању током вожње, вршити проверу валидације возних исправа, вршити друге радње како би се обезбедила сигурност путника и возача.
 8. Седишта морају бити видљиво обележена са успостављеним размаком који омогућава одговарајућу физичку дистанцу измену путника (на дуплим седиштима само један путник и сл. – физичка дистанца у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила јавног градског и приградског превоза).
 9. Места за стајање у возилу морају бити видљииво обележена на тај начин да се поштује одговарајуhа физичка дистанца, у складу са могућностима, односно расположивим капацитетима возила јавног градског и приградског превоза.
 10. Возило се обавезно мора појачано дезинфиковати, пре првог поласка или након повратка у аутобазу по завршетку рада, а по могућству возило треба дезинфиковати и у току радног дана. Посебну пажњу треба обратити на возачку кабину и рукохвате и друге предмете који се често додирују.
 11. Пре и после сваке појединачне вожње, возило се мора проветрити природном вентилацијом, отварањем свих прозора и врата на возилу. Уколико временске прилике дозвољавају, препоручује се да прозори буду отворени и у току вожње. Не користити централизовани начин климатизације. У случају да су прозори блокирани, превозник је дужан да их одблокира.
 12. На стајалиштима морају бити видно истакнута правила понашања у возилу (улазак један по један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника из возила и др.), као и обележена места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда којим се обезбеђује физичка дистанца.
 13. 14. У складу са могућностима превозника, потребно је анагажовање што вeћег броја возила, а у циљу што редовнијег одвијања јавног превоза.

Повезане Вести

Прочитај све вести