Завршни радови на регионално иновационом стартап центару у Касарни

Тренутни се изводе завршни радови на постављању декоративне расвете, монтажу опреме и намештаја. Врше се све функционалне пробе и монтажа рачунарске опреме.

Министрство задужено за иновације и технолошки развој  обезбедило средства  у износу 46.000.000 дин.

 -20.000.000 за реконструкцију објекта

– 20.000.000 за опремање објекта

– 6.000.000 за функционисање у првој години

Град Ужице обезбедио 5.000.000 за опремање намештаја.

Објекат се налази у комплексу некадашње војне касарне у ужичком насељу Крчагово, и коришћен је за потребе војске као командно-наставни центар.

Пројектом реконструкције, мења се намена објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима, део који се односи на пратеће садржаје а предмет је овог пројекта односи се на простору приземљу објекта, регионални иновациони старт ап центар.

Део приземља, у западном делу објекта, реконструише се у регионални иновациони старт ап центар површине око 422m2.

Пројектом реконструкције планира се замена постојећих подова, осим у ходницима и на унутрашњем степеништу, као и замена комплетне спољашње алуминијумске браварије, и унутрашње столарије. Комплетна замена унутрашње инсталације радијаторског грејања и подстанице, замена електроинсталација према пројекту за извођење, замена хидрантске мреже и унутрашњег развода мреже водовода и канализације. У делу старт ап центра планира се извођење радова и на климатизацији и вентилацији простора.

У оквиру старт ап центра издвојен је простор за предавања и презентације, једна засебна сала за рад и санитарни чвор мушки и женски.

Пројектну докумнетацију израдило је Ужице Развој и РРА.

Повезане Вести

Прочитај све вести