Конкурс за обнову фасада на стамбеним и стамбено-пословним зградама

После две године паузе Град Ужице, поново пружа заинтересованим грађанима могућност суфинансирања обнове фасада стамбених и зграда које су део амбијенталне целине која је под заштитом Завода за заштиту споменика културе. За ову намену у буџету града планирано је 10 милиона динара, а Јавни конкурс траје до 21. маја.

По речима Радмиле Баћковић Шојић, начелнице Градске управе за инфраструктуру и развој, за учешће је потребно приложити одређену документацију.

“Поред општих података за власнике стамбене зграде, неопходна је одлука о избору управника, лист непокретности са копијом плана, техничка документација која се односи на поседовање грађевинске и употребне доволе или да је изграђена пре доношења прописа или да је легализована, као и решење о одобрењу извођења радова. Затим, потребно је приложити и одлуку стамбене заједнице за извођење ових радова као и оверену изјаву којом се потврђује да подосиоци захтева располажу средствима у складу са предмером и предрачуном који је саставни део техничке документације. Предмер и предрачун радова треба да садржи посебно исказане радове по моделу суфинасирања, део који се односи на учешће власника и део који суфинансира град Ужице из буџета”.

Град суфинансира израду уличне фасаде у масималном износу од 50%, дворишну фасаду у износу од 40% и остале фасаде у максималном износу од 30%, у зависности од тога да ли је стабамена фасада у I, II или III зони.

Комисијa у којој су два представника ЈП „Ужице развој“ прегледаће пристигле захтеве и утврдити листу приоритета, која се објављује на званичној интернет страници Града Ужица. Критеријуми за утврђивање листе приоритета одрађени су по групама које се односе на грађевинско стање фасаде, стање фасаде према угрожености пролазника на јавној површини, сложености извођења потребних радова, извођење радовова на изолацији, извођење рестаураторских радова на фасади, старости објекта, утицаја на амбијент, споменичко својство згаде, година санације зграде као и хитност обнове.

Сви потребни подаци који се односе на критеријуме за бодовање и зоне доступни су на сајту града, а за  додатне информације у вези са конкурсом грађани се могу обратити и на телефон 592-402.

Повезане Вести

Прочитај све вести