Презентација Студије оправданости изградње кружних токова у Ужицу

Презентација Студије оправданости изградње кружних токова у Ужицу, коју је израдила фирма “АДОМНЕ” из Новог Сада за потребе града показала је да би на 2 од 3 предложене локације кружни ток био добро решење и да би побољшао услове одвијања саобраћаја, смањио гужве и позитивно утицао на безбедност саобраћаја.Тако је предложена изградња кружног тока као доброг саобраћајног решења на раскрсници улица  Димитрија Туцовића, Милоша Обреновића, Бањичке и Карађорђеве, као и на раскрсници Ракијски пијац.

Просторне могућности града Ужица нису дозволиле да се на свим локацијама предложи класичан кружни ток, па су на две локације предложене елипсасте раскрснице, због великих нагиба или објеката који постоје у непосредној близини анализираних раскрсница. Оба предложена решења елипсасте раскрснице подразумевају једну траку у кружењу и једну траку на сваком прилазу.

На раскрсници улица Омладинске и Обилићеве, која се показала најзахтевнија што се тиче саобраћајног оптерећења, као и токова пешака, кружни ток није предложен као добро и одрживо решење, због проблема које би његова изградња створила на околним раскрсницама. Пешачки токови на обе анализиране раскрснице су интензивни и износе више од 1000на првој, односно више од 2000 пешака на час на раскрсници улица Обилићеве и Димитрија Туцовића. Овако интензивни пешачки токови би имали велики утицај на кружни ток, где су токови пешака нерегулисани, него на постојећу семафорисану раскрсницу, где су токови пешака ограничени светлосном сигнализацијом. Што се тиче просторних могућности, кружни ток на локацији Омладинска-Обилићева би било могуће изградити, уз поштовање ограничења које поставља мост који спаја раскрсницу и аутобуску, односно железничку станицу.

Презентацији су поред представника Града присуствовали и чланови Савета за саобраћај који ће у наредном периоду размотрити предложена решења и радити на реализацији оних која ће унапредити услове за одвијање саобраћаја у Ужицу.

Повезане Вести

Прочитај све вести