Извештаји

Блог Слика

Извештаји

Извештај о степену усклађености ЈП "Ужице развој" Ужице за период од 01.01.2021.-31.03.2021.год. Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" за 2020.год. Извештај о пословању ЈП "Ужице развој"за 2019.год. Извештај жирија - Конкурс за израду урбанистичког решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу(на месту бившег…

Прочитај Више »