Јавне набавке

Блог Насловна Слика

ЈАВНА НАБАВКА 4/2019-Услуге одрзавања финансијског програма Инфосис

 ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Услуге одржавања финансијског програма InfosysЈН 4/2019 (услуге)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ ЈАВНА НАБАВКА – Услуге одржавања финансијског програма Инфосyс ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019 (услуге)

Прочитај Више »
Блог Слика

Јавна набавка мале вредности услуге бр. 16 – Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   у поступку јавне набавке мале вредности (услуге) број 16/2018 „Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу“ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈАВНА НАБАВКА – Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу

Прочитај Више »
Блог Слика

КОНКУРС за израду урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу

Конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу (на месту бившег моста Краља Александра) ИЗМЕНА Конкурса за израду урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу (на месту бившег моста Краља Александра) ПОНОВНА ИЗМЕНА Конкурса за…

Прочитај Више »
Блог Слика

Оглас за давање у закуп перона са припадајућим пословним простором на аутобуској станици у Ужицу

Оглас за давање у закуп перона са припадајућим пословним простором на аутобуској станици у Ужицу прикупљањем затворених писаних понуда Уговор о закупу Пријава на оглас

Прочитај Више »
Блог Слика

Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. 5

Услуге одржавања финансијског програма „Infosys“   Позив за подношење понуда – Објављено 05.05.2017. Конкурсна документација – Објављено 05.05.2017. Обавештење о покретању поступка – Објављено 05.05.2017. Одлука о додели уговора – Објављено 25.05.2017. Обавештење о закљученом уговору – Објављено 15.06.2017.

Прочитај Више »
1 2 3 4