Урбанизам

Блог Слика

Просторни планови

План намене простора План мреже насеља, функција, јавних служби и саобраћајних инфраструктура Енергетска, водопривредна и телекомуникациона инфраструктура Заштита животне средине природних и културних добара и туризам Карта спровођења

Прочитај Више »
Блог Слика

Генерални урбанистички план

Граница плана и обухват грађевинског подручја са поделом на целине Генерални урбанистички план града Ужица Постојећа функционална организација насеља са претежном наменом Функционална организација насеља са претежном наменом Функционална организација насеља са претежном и допунском наменом Функционална организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом Просторна…

Прочитај Више »
Блог Слика

Планови генералне регулације

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода План генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, град Ужице - КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНA План генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, град Ужице - ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА План генералне регулације…

Прочитај Више »