Јавне Набавке

Јавна набавка мале вредности услуге бр. 16 – Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности (услуге) број 16/2018 „Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу