Јавне Набавке

Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. 5

Услуге одржавања финансијског програма „Infosys“

Позив за подношење понуда – Објављено 05.05.2017.

Конкурсна документација – Објављено 05.05.2017.

Обавештење о покретању поступка – Објављено 05.05.2017.

Одлука о додели уговора – Објављено 25.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору – Објављено 15.06.2017.