Основни Подаци

Јавно предузеће „Ужице Развој“ Ужице основано је и послује ради трајног пружања:

Article Icon

Услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града Ужица

Као и обезбеђивања пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза,

Article Icon

архитектонских и инжењерских услуга

пројектовања, израде планова, надзора над изградњом грађевина чији је инвеститор Град Ужице

Article Icon

израде програма

за реализацију стамбене политике дефинисане Стамбеном стратегијом града Ужица

Article Icon

израде програма за реализацију стамбене политике

на нивоу града Ужица

Article Icon

обављања послова који се односе на избор станова за социјално становање

уговарања закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Града Ужица

Article Icon

обављање и других послова

у области становања од значаја за град Ужице, у складу са законом и одлуком оснивача

Article Icon

Управљања јавним путевима

Управљања јавним путевима

Article Icon

архитектонских и прикупљања података услуга

потребних за израду и утврђивање стамбене политике Града Ужица и активно учествовање у изради Стамбене стратегије града Ужица

Article Icon

управљања пројектима изградње станова

за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине

Article Icon

управљања изградњом станова за продају

под непрофитним условима и уговарање продаје тих станова

Article Icon

управљања у вези са коришћењем и одржавањем станова који се издају у закуп

(наплата закупнине, отплата кредита према зајмодавцима, организовање послова одржавања станова, и друго)

Article Icon

развој нових програма

развој нових програма