ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој.

Прочитај све вести

Послови изградње и одржавања саобраћајних објеката у граду Ужицу

Послови анализе , планирања и развоја линијског превоза и мреже линија на територији града Ужица

Дефинисање потребних капацитета, прерасподела капацитета по линијама, дефинисање минималних услова за успостављање нових линија, стајалишта и садржаја и опрема за стајалишта

Послови прибављања катастарско геодетске подлоге за потребе парцелације и препарцелације, добијања урбанистичко-техничких услова, пројектовања и др.

Послови израде пројеката парцелације по налогу града Ужица

Послови израде урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

Послови израде просторних планова

Послови инвестиционог и текућег одржавања у области грађевинског земљишта, области путева и комуналне делатности и то за објекте са којима располаже предузеће

Вести

Fotografija

Магистрални цевовод у року, реконструкција амбуланте по плану

Радове на реконструкцији магистралног челичног цевовода и здравстној амбуланти у Севојну обишла је у пратњи сарадника градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић.   Она је подсетила да је из буџета града опредељено око 9 милиона динара за реконструкцију амбуланте и да је ово прва озбиљна реконструкција…

Fotografija

Измене на линијама ЈГПП

Обавештавају се суграђани, корисници јавног градског и приградског транспорта путника да ће од среде 06. априла 2022. године бити измена трасе на линијама…