Почели радови на реконструкцији ОШ « Стари Град « одељење у Турици

Наручилац : Град Ужице,

Средстав за реализацију пројекта обезбедила :Канцеларија за јавна улагања

Пројектант: Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој «Ужице развој» – Ужице

Извођач радова: Кеј Ваљево

Вредност радова 63.329.358,95 динара, Аванс 30%

Рок завршетка радова 180 дана.

Предвиђени су комплетни грађевински , машински, електро и хидротехнички радови као и партерно уређење.

Постојећи школски објекат је изграђен по прибављеном Одобрењу за градњу 07-351-53/84 а према пројекту који је израдило Предузеће „Шипад-инвест“ Сарајево, ООУР Инжењеринг биро, Београд. Изграђен је на катастарској парцели бр. 6968 КО Ужице као издвојено одељење матичне ОШ „Стари град“, за ученике прва четири разреда основног образовања.

Повезане Вести

Прочитај све вести