Завршени радови у Гаврила Принципа

Постављањем асфалтног застора завршавају се планирани радови у делу Улице Гаврила Принципа. После реконструкције инсталација у трупу улице приступило се постављању тампона и асфалтирању.

Дужина деонице је 250 метара , радове изводи А.Д. „Путеви” Ужице , а средства за извођење радова обезбедили су Ј.П. „Путеви Србије”

За други део улице у току је јавна набавка за поправку и изградњу армирано бетонских потпорних зидова и других пратећих објеката тако да ће убрзо и тај део улице бити завршен.

Повезане Вести

Прочитај све вести