Расписан конкурс за идејно решење моста Краља Александра

ЈП „Ужице развој“ у име и за рачун ЈП „Градска топлана“ расписао је конкурс за израду урбанистичко-тектонског решења, новог инфраструктурног моста који ће поред своје основне намене имати и естетску симболику. Новим мостом ће пролазити две цеви ∅500 топловода, постојећи гасовод и електро инсталације, а како то не би био само класичан дорађен мост расписали смо конкурс за најбоље идејно решење – рекао је директор ЈП „Ужице развој“ Никола Максимовић. Габарит, обликовање и материјализација новог инфраструктурног моста мора бити у складу са архитектонским решењем које ће бити усвојено након завршетка конкурса. 

Како би дошли до најквалитетнијег решења прибавили смо све услове јавних предузећа која положити инфраструктурне водове гасовода и топловода са потребним међусобним паралелним укрштањем тако да смо спремни за реализацију овог конкурса за редизајн постојећег моста Краља Александра – рекла је координатор за урбанизам и развој ЈП „Ужице развој“-а Ружа Пенезић.

 

Заинтересоване архитектонске фирме конкурсну документацију могу преузети на нашем сајту, најкасније до осмог Септембра. Након завршетка конкурса кренуће се са пројектом и поступком за добијање грађевинске дозволе.

Повезане Вести

Прочитај све вести