Почетак изградње пословног објекта у оквиру комплекса Зелене пијаце

Почела је изградња пословног објекта бр.1 у оквиру комплекса Зелене пијаце – »ЛИПА«. Вредност радова је 41.000.000 дин . Извођач радова је UE Polis Ужице. Рок за извођење радова је 120 дана.

Пројектанска фирма целог пројекта , зелене пијаце је УРБАНПРО доо Крушевац.
Пословни објекат (нови објекат) је предвиђено да се лоцира на источној страни пијаце до улице Николе Пашића.Спратност објекта је /П+1/ укупне површине око 616.52м2. Улаз у објекат је са јужне стране ,преко улице Николе Пашића за запослене ЈКП Биоктоша и са западне стране из простора пијаце,за кориснике пословног простора. Намена објекта је пословна и састоји се из следедих функционалних целина:
-Приземље
Функционалну организацију приземља чине локали од 7.50м2-услужне делатности за трговину на велико и мало,укупно 18 локала .Сви са једним точедим местом за умиваоник и интерним водмером.Улаз у приземље објекта је са западне стране са унутрашње стране пијаце. Два локала 14-16м2 за угоститељске услуге-бифе. Сви локали имају посебна мерења струје.Грејање сваког локала индивидуално.Предвиђа се ходник у централном делу приземља.Из централног ходника улази се у све локале без могудности отварања споредних улаза или шалтера на спољном делу објекта.
-Спрат
Функционалну организацију спрата чини административни пословни простор ЈКП „Биоктош“са канцеларијом за директора, пријемном канцеларијом,благајном и другим канцеларијама, чајном кухињом за припрему кафе,два мокра чвора и др.Улаз на спрат се предвиђа степеништем у оквиру целог објекта али независно од улаза у приземље са јужне стране.
Нето површина објекта П= 530.22м2
Бруто површина објекта П= 616.52м2
Сви постојећи објекти направљени као монтажни киосци на делу парцеле где се планира објекат се уклањају.
Ужице развој је учестовало у изради пројектног задатка и координирало реализацију израде пројекта, израдила урбанистички пројекат и имаће преставника надзора за машинске инсталације.

Повезане Вести

Прочитај све вести