Почетак грађевинске сезоне, асфалт у Севојну

Почетак грађевинске сезоне почео је на асфалтирању пута у Севојну у месту Гајеви.

Укупно се асфалтира 1200 м² у вредности око 1.700.000 динара.

Укупно се изводи 450 метара. У наставку сезоне извршиће се додатно асфалтирање за потребе водовода у Гајевима .

Радови су финснсирани из средстава Града и учешћа грађана у износу од 33 %. Извођач радова ЈКП Нискоградња.

Надзор и припрема техниче документације ЈП Ужице развој.

Повезане Вести

Прочитај све вести