Асфалтирање путних праваца у Рујевцу

Настављени су радови на сафлатирању путних праваца у општини Севојно. Тренутно се изводе радови у насељу Рујевац . Изводе се три пута правца : Стефановићи у дужини 150 метара, Пут Костићи 300 метара и Машићи 150 метара. Вредност ових радова је око 2.000.000 динара
Радови су финснсирани из средстава Града и учешћа грађана у износу од 33 %. Извођач радова ЈКП Нискоградња. Надзор и припрема техниче документације ЈП Ужице развој.

Повезане Вести

Прочитај све вести