Град Ужице добио средства у износу 46.000.000 дин за регионални „Start up“ центар

На конкурсу Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара  које је расписало Министрство  задужено за иновације и технолошки развој пријаву за изградњу таквог центра поднео је Град и РРА.

Средства за реализацију овог пројекта одобрена су у износу 46.000.000 дин.

Објекат ће се налази у комплексу некадашње војне касарне у ужичком насељу Крчагово,који је  коришћен је за потребе војске као командно-наставни центар.

Пројектом реконструкције, мења се намена објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима, део који се односи на пратеће садржаје а предмет је овог пројекта односи се на простору приземљу објекта, регионални иновациони старт ап центар.

Пројектом реконструкције планира се замена постојећих подова, осим у ходницима и на унутрашњем степеништу, као и замена комплетне спољашње алуминијумске браварије, и унутрашње столарије. Комплетна замена унутрашње инсталације радијаторског грејања и подстанице, замена електроинсталација према пројекту за извођење, замена хидрантске мреже и унутрашњег развода мреже водовода и канализације. У делу старт ап центра планира се извођење радова и на климатизацији и вентилацији простора.

Такође се планира комплетна замена спуштених плафона, унутрашње столарије према потреби, и молерско фарбарски радови у целом објекту према предмеру радова.

Како је објекат повучен скоро сасвим уз пут (део улице Нова 5) на северу локације то ће се вршити озелењавање само ниским растињем, док ће нешто више зеленила бити на јужној страни према објекту Лидла, тако што ће бити заступљене две групације високог растиња испред учионоца и кабинета, док ће на другим деловима бити само ниско растиње жбунастог типа и трава.

Део приземља, у западном делу објекта, реконструише се у регионални иновациони старт ап центар површине око 422m2.

У оквиру старт ап центра издвојен је простор за предавања и презентације, једна засебна сала за рад и санитарни чвор мушки и женски. Велика сала по потреби се преграђује стакленим панелима – памплекс ламинирано стакло 10 mm које се пакује у алуминијумске профиле, тако да има сто мање визуелних блокада. Део зида и део плафона облаже се декоративном облогом – даска масив орах 2,5cm, на подконструкцији 1,5х3 cm. Подови су ливени и нема комбинације материјала- под је Епоксидни ливени, ради се директно преко равне и хидроизоловане бетонске кошуљице. Премаз је око 1mm, самолив до 3mm, великe постојаностi на хемикалије, тешко горив, (РАЛ 7037 и РАЛ 6011). Што се плафона тиче, све инсталације остају видљиве, заштићене – али видљиве.

Пројектну докумнетацију израдило је РРА и Ужице Развој.

Повезане Вести

Прочитај све вести