ОТВОРЕН КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У СЕВОЈНУ

На основу јавног позива за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписао је било конкурс :

Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе. Град је за овај пројекат од Минисарства добио 8.500.000. динара.

 

Уговор о извођењу радова на реконструкцији Објекат Старе школе – Основне школе „Алекса Дејовић“ у Севојну потписан је између Града и фирме Тесла системи Београд који из извођач радова. Вредност радова износи 16.000.000

Пројект је добио услове услове Завода за заштиту споменика културе Краљево које дозвољене санацију постојећег објекта.

Пројекат је израдио Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и развој «Ужице развој» – Ужице.

Надзор над извођењем радова предтставници V управе и Ужице Развоја.

На основу добијених услова Завода за заштиту споменика културе Краљево дозвољене су следеће интервенције:

– дозвољава се реконструкција објекта са неопходним рушењем унутрашњих постојећих зидова и изградњом нових преградних зидова уз задржавање постојеће спратне висине.

– могуће је пројектовати и примениоти савремене материјале у свему према савременим стандардима за извођење конструкције ове врсте

– фасадна столарију потребно је добро заштити, третирати заштитним премазом са уградњом термопан испуне од провидног стакла, без видљивих ефеката

– заменити недостајуће олучне вертикале по узору на постојеће

Обзиром да је реконструкцијом била предвиђена и промена намене па се самим тим утицало   на постојећу намену и распоред просторија планираним интервенцијама обезбеђен је простор прилагођен садржајима будућег Културног центра.

Функционална организација

Будући објекат ће у дговору са школом и општином Севојно имати : музејске поставке, галеријски и изложбени простор, радионице, књижевне и музичке и друге културне садржаје.

Функционалну организацију приземља чине мултифункцијски простор, изложбени простор као и део канцеларијског простора.Ходнички простор такође има вишеструку примену – изложбени, галеријски простор.

 

 

Повезане Вести

Прочитај све вести