Извођење радова на партерном уређењу тротоара преко пута општине

Извођење радова на партерном уређења тротоара преко пута општине са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом у улици Димитрија Туцовића .

Извођач радова Стабил Про Ужице

Вредност радова 40.000.000 дин

Материјализација:  Гранитна коцка ‐ поплочање

                                       Кортен – челик у поду

                                       Дрвене клупе од масива ариша                          

                                      ЛЕД траке испод дрвених клупа

Како би се естетски и фунцкионално унапредио квалитет простора, али и олакшало кретање корисника, примењено решење предвидело је поплочавање трга, а динамика саме топографије града пресликана је на трг увођењем благе денивелације и „брда“ која су дефинисана кортеном, док је део трга непосредно испред локала добио на квалитету увођењем лагане транспарентне надстрешнице. Пројекат архитектуре бави се решењем сквера на укрштању улица Димитрија Туцовића и Обилићеве, непосредно уз објекат тржног центра.

 

 СИМБОЛИКА И ЗНАЧЕЊЕ

Специфична геометрија постојећег стања изискивала је усвајање доминантних праваца. Први јесте постојећи, односно правац уличног фронта, док је други, заправо логично скраћење пута у средиште трга. Тај потез омогућио је симплификацију геометрије у циљу добијања квалитетније естетике и читљивијег урбаног простора. Стога око „кланца“ који је у благом нагибу имамо два „брда“ која метафорички симболизују природно окружење града. Брда су ограничена кортеном, док на једној страни имамо и клупу за седење која је материјализована у дрвету са бетонским постаментом.

Поплочање је управно у односу на новопројектовану комуникацију, и у „кориту“ трга истретирано је тамнијим каменом. „Корито“ трга је подигнуто у односу на постојеће стање, како би се умањио број степеника и самим тим олакшало кретање. Зона интервенције обухвата простор између сквера на укрштању улица Димитрија Туцовића и Обилићеве, испред објекта тржног центра све до пешачког прелаза у улици Димитрија Туцовића. Цео простор је поплочан каменим плочама д=3цм у две боје, где је тамнијим поплачано издигнуто корито трга, док је прилазни део уз улицу третиран светлијим. Тргом доминирају два централно позиционирана зелена брда са постојећим биљним засадима, оивичена кортеном 1цм различите висине, између којих је рампа. У делу окренутом према улици, једно зеленонo брдо је оивичено клупом за седење израђеном од масива ариша, испод које је целом дужином постављена ЛЕД трака 2×12. У делу трга са светлијим поплочањем, у партеру доминирају 3 траке од кортена, ширине 30цм, које се завршавају издигнутим делом дужине 64.3цм и маx висине 28.9цм, као паркинг баријере.

Повезане Вести

Прочитај све вести