Радови у месној заједници Росуље

 

Ове године средства у износу од 4.000.000 одобрена су за асфалирање путних праваца у МЗ Росуље.

Раде се два путна правца :

  1. Крак улице Поре у дужини од 170 метара
  2. Крак улице Златарске дужини од 350 метара

 

Завршавају се радови у Улици Пора у коме живи  преко тридесеторо  деце

Извршена је гасификација, замена водоводних прикључака и проширење уласка у улицу.

Реконструкцију улице покренули су грађани још 2016 год. али се чекало прво са израдом гасовода.

Упорност, истрајност, залагање и жеља свих мештана ових дана се остварује.

            Радови су финснсирани из средстава Града и учешћа грађана у износу од 33 %.Извођач радова ЈКП Нискоградња. Надзор и припрема техниче документације ЈП Ужице развој.

 

Повезане Вести

Прочитај све вести