Усвојен пројекат јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности локалног превоза путника на територији града Ужица

Усвојен пројекат јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности локалног превоза путника на територији града Ужица и пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Ужицу

2014.године је , на основу овлашћења града Ужица, ЈП“Ужице развој“ Ужице преузела надлежности управљања комуналним делатностима-градским и приградским превозом и пружањем станичних услуга. На основу тих овлашћења, 2015 и 2018 године спроведене су јавне набавке односно јавни огласи на основу којих је најповољнијем понуђачу „Бечеј превозом“ из Бечеја.

Уговор о обављању градског превоза истиче у октобру 2020.године. Измена Закона о комуналним делтностима дужина трајања уговора о обављању градског превоза износи најдуже 3 године, што указује да град не би добио превозника који би у тако кратком року трајања уговора инвестирао у новија, еколошки напреднија возила.

Одредбе Закона о ЈПП и концесијама дозвољавају, за напред наведену комуналну делатност, много дужи рок од најдуже 25 година, што омогућава да изабрани превозник инвестира у новија, еколошки напреднија возила.

Сходно напред наведеном, градоначелник је својом одлуком о формирању комисије испред града Ужица као јавног партнера, покренуо поступак ЈПП, који је процедурално испоштован у целости- на тендеру изабран најповољнији консултант, донете потребне одлуке ГВ и Скупштине града –усвојен пројекат ЈПП-а Сада ће јучерашња одлука Скупштине бити достављена државној комисији за ЈПП на сагласност, те ће се, по добијању исте, бити расписан тендер за избор најповољнијег понуђача за пружање комуналних услуга градског превоза и станичних услуга.

У тендерској документацији биће, од стране комије градоначелника и стручних лица која они буду ангажовали, бити утврђени најбољи али реални параметри са аспекта екологије, старости возила, референци итд. Како би се, најкасние до септембра закључио уговор о ЈПП-у

Повезане Вести

Прочитај све вести