Послови надзора уместо у Градској управи у надлежности ЈП „Ужице развој“

На дневном реду 15. седнице Скупштине Града Ужица биће и програм пословања ЈП „Ужице развој“ за 2022. годину. У наредној буџетској години планирани су приходи у износу од 64. 132. 200 динара, док су планирани расходи 64. 033. 000 динара. Планом су предвиђене бројне активности које се односе на даљи инфраструктурни развој града.

Израда пројеката за планиране инвестиције у 2022. години, као и пројекти у којима ће ЈП „Ужице развој“ бити координатор обележиће наредну годину у којој ће град добити и новог јавног градског и приградског превозника, где ће ово јавно предузеће такође имати значајну улогу.

Изменом оснивачког акта, која је усвојена на последњој седници Скупштине Града, послови надзора над изградњом, реконструкцијом,одржавањем и заштитом јавне расвете, над изградњом и реконструкцијом електро инсталација и опреме, водоводне и канализационе мреже и других непоменутих објеката и инсталација, чији је инвеститор Град Ужице, као и послови вршења стручних , специјализованих, услуга надзора над реализацијом уговора , на основу одредби закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, у области услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града ужица, као и обезбеђивању пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у јавној својини Града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тој врсти превоза више неће бити у надлежности Градске управе за инфраструктуру и развој, већ у надлежности ЈП “ Ужице развој“.

Повезане Вести

Прочитај све вести