Вести

Блог Насловна Слика

Реконструкција Ложионичког моста

Од 10. априла 2017. године почели су радови на периодичном одржавању Ложионичког моста у Ужицу – део државног пута I Б реда број 23. За време извођења радова Ложионички мост је затворен за саобраћај моторних возила. Предвиђени рок за завршетак радова је 75 дана. Према пројекту…

Прочитај више »
Блог Насловна Слика

Радови на уређењу Зелене стазе

Град Ужице је у протекле три године уложио око 200 000 евра у бициклистичку стазу и шеталиште кањоном Ђетиње. Ове године је асфалтирно додатних 1,5 км стазе и план је да се у наредном периоду настави даље ка Стапарској бањи и Врутцима. Једна од најлепших бициклистичких…

Прочитај више »
Блог Насловна Слика

Просторни планови

План намене простора План мреже насеља, функција, јавних служби и саобраћајних инфраструктура Енергетска, водопривредна и телекомуникациона инфраструктура Заштита животне средине природних и културних добара и туризам Карта спровођења

Прочитај више »
Блог Насловна Слика

Генерални урбанистички план

Граница плана и обухват грађевинског подручја са поделом на целине Генерални урбанистички план града Ужица Постојећа функционална организација насеља са претежном наменом Функционална организација насеља са претежном наменом Функционална организација насеља са претежном и допунском наменом Функционална организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом Просторна…

Прочитај више »
Блог Насловна Слика

Планови генералне регулације

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода План генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, град Ужице - КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНA План генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, град Ужице - ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА План генералне регулације…

Прочитај више »
1 65 66 67