Вести

Блог Слика

Постављен први слој асфалта на кружном току

После завршених припремних радова везаних за изградњу кишне канализације, постављања електро водова, посипања тротоара, насипања тампона, почело је и постављање првог, носећег слоја асфалта на кружном току. (више…)

Прочитај Више »
Блог Слика

Рани јавни увид поводом израде ПДР за локацију хотела „Турист“

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник  РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)оглашаваРАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израдеПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ЛОКАЦИЈУ ХОТЕЛА „ТУРИСТ“ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У УЖИЦУ Скупштина града Ужица је 06.09.2017.године донела…

Прочитај Више »
Блог Слика

НОВИ СЛОЈ ГРАДСКОГ ИДЕНТИТЕТА – Предавање професора Лојанице

Град Ужице у сарадњи са ЈП Ужице Развој 9.10.2017. године и професором Владимиром Лојаницом-, архитектом организовао презентацију : НОВИ СЛОЈ ГРАДСКОГ ИДЕНТИТЕТА МОДЕЛАЦИЈА И РЕМОДЕЛАЦИЈА ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА (више…)

Прочитај Више »
Блог Слика

Асфалтирана четири путна правца у Рибашевини

ЈКП „Нискоградња“ је завршила асфалтирање око 1750 метара пута у Рибашевини, удруживањем стредстава месне заједнице и мештана. Укупна вредност инвестиција у овој месној заједници је 6 милиона динара. (више…)

Прочитај Више »
Блог Слика

Завршена реконструкција дечијег игралишта на Алексића мосту

Радови на реконструкцији и додатном обогаћивању садржаја на дечијем игралишту на Алексића мосту су завршени. Након радова на замени топловода на делу спортског терена које је извела ЈКП Градска топлана, ЈКП Нискоградња је завршила асфалтерске радове а потом и радове на додатном ојачавању оквира терена потпорним…

Прочитај Више »
Блог Слика

Aсфалтиран део пута у Улици Радована Драговића

У претходним данима ЈКП Нискоградња је завршила асфалтирање дела Улице Радована Драговића у насељу Царина у дужини од 220 метара. Дужина целог пута је око 600 метара што би требало да буде завшрено у току наредне године. Вредност радова је око милион динара, од чега је…

Прочитај Више »
1 52 53 54 55 56